Pusat Cemerlang Silat

Melangkah

Melangkah ke tahun 2013

Oleh: Tuan Guru Dr. Mohamad Nizam Mohamed Shapie (Pakar Silat Malaysia) Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Didahului dengan syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan keredaan-Nya, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi…