Pusat Cemerlang Silat

Bunga Silat Malaysia

oleh Dr. Silat

Apabila memperkatakan mengenai bunga silat ataupun lela sembah bermacam-macam perkara berada di pemikiran manusia. Bermacam-macam telahan dan perbahasan dilemparkan di forum-forum dan laman web mengenai keindahan dan peranan bunga silat dalam bela diri. Pelbagai rupa dan unsur-unsur dipraktikkan berlandaskan kefahaman aliran silat masing-masing.

Namun yang menjadi perbahasan adakah benar bunga dalam silat itu mempunyai maksudnya? Di sini saya akan membongkarkan serba sedikit mengenai rahsia dan maksud sebenar bunga silat itu dalam seni mempertahankan diri silat melayu! Sebelum itu adalah lebih baiknya kita imbas kembali hakikat pelajaran silat itu sendiri.

Kurikulum Silat Melayu/Malaysia bersumberkan kepada isi kandungan pelajaran yang terdapat di dalam kurikulum Silat Melayu Tradisi iaitu daripada dua perkara iaitu Bunga dan Tapak Empat. Dua perkara tersebut menghasilkan tujuh tajuk pada setiap peringkat iaitu Bunga, Jurus, Belebat, Tapak, Buah, Tempur Seni dan Tempur Bela diri.

Dalam tujuh tajuk tersebut disertakan kandungan pelajaran silat atau pengisian yang sesuai dengan pelajaran pada peringkat yang berkenaan.

Maka Kurikulum silat ini telah mewujudkan sukatan pelajaran silat tujuh tajuk pada tujuh peringkat. Tujuh peringkat silat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu Tahap Dasar, Tahap Menengah dan Tahap Tinggi.

Kurikulum silat dapat mengekalkan keaslian silat Melayu dari aspek gerak, kaedah, rupa dan bentuk meliputi keperluan seni, bela diri, sukan, muzik silat baku, kerohanian berdasarkan seni budaya Melayu, Islam.

Pembahagian pada tujuh tajuk dapat memberikan kemahiran silat tanpa senjata dan bersenjata. Apabila mencapai peringkat tujuh bengkung hitam, pesilat akan mendalami aspek keilmuan silat Melayu bagi membentuk kemahiran kendiri.

Pelajaran silat bermula pada tahap dasar dengan asas gerakan silat tanpa senjata.  Pada tahap menengah pesilat boleh menggunakan senjata rotan atau kayu tidak tajam, kepada pesilat tahap tinggi yang telah mahir boleh menggunakan senjata tiruan, kecuali untuk tujuan persembahan atau pertandingan silat seni.

Tujuannya untuk memudahkan menguasai pelajaran atau kaedah yang wujud tanpa diduga akibat kesilapan atau kemajuan dalam penguasaan ilmu silat tidak mendatangkan kecederaan.

Kembali kepada Bunga Silat, bahawa kekunci gerak silat Melayu ialah pada Bunga atau Bunga Silat yang di dalamnya terhimpun segala gerak, kaedah, rupa dan bentuk Silat Melayu.

Oleh itu setiap pesilat mestilah dapat menguasai segala gerak langkah, kuda-kuda dan limbai yang terdapat dalam Bunga Silat serta memahami fungsi dan konsep yang dapat  membangunkan kaedah silat.

Tujuh peringkat silat akan menggunakan tujuh tajuk tersebut.  Dengan itu dapatlah ruang masa yang cukup untuk pesilat menguasai ilmu silat.

Pergerakan  silat Melayu adalah  berasaskan gerak tubuh yang boleh diukur dengan garis geometri. Misalnya gerakan sesuai dengan perlakuan manusia bergerak seperti melangkah, berjalan, berkuda-kuda, ayun atau limbai tangan dan kaki untuk menyerang dan menyambut.

Kurikulum silat Melayu/Malaysia BEBAS daripada gerak bermotifkan flora dan fauna, tokoh. Lambang, mitos atau epik, alam dan sebagainya kerana pendidikan silat. Insan secara fitrahnya sebagai sebaik-baik kejadian yang diciptakan Allah yang telah dilengkapkan dengan akal dan tulang empat untuk mempertahankan diri.

Maka Kurikulum Silat ini bebas dari motif, peniruan, penyerapan dan penghayat gerak haiwan, legenda. epik, mitos, roh semangat dan sebagainya. Kecuali di atas sebab tertentu seperti  untuk tujuan seni tari, seni persembahan, seni lakon atau teater, tetapi bukan menjadi dasar dalam pelajaran silat.

Pelajaran silat adalah meneruskan seni warisan pendidikan kepahlawanan dan ilmu seni perang Melayu, maka kaedah yang dikembangkan adalah berdasarkan gerak manusia. Sukatan pelajaran silat bukan berbentuk konsep acuan tetapi ukuran atau panduan.

Misalnya buah pukul tidak diberi satu persatu kepada pesilat, kecuali sebagai contoh.  Maknanya melalui kaedah yang disampaikan, pesilat harus dapat menghasilkan atau memperkayakan buah pukul. Sesuai dengan perkataan guru-guru tua iaitu `bunga menerbitkan buah’.

Maknanya apabila pesilat telah mahir gerak dan kaedah silat seperti bunga, jurus, belebat dan tapak, maka pesilat dapat menghasilkan buah pukul.  Bermakna buah pukul tidak tetap atau seragam melainkan mengikut kedudukan, jarak dan gaya kedatangan serangan lawan.

Kurikulum silat memberikan ukuran yang dapat memandu pengajaran dan pembelajaran silat di samping meneroka perbendaharaan rahsia silat Melayu.

Konsep ukuran yang diperturunkan dapat membantu pendidikan dua hala di mana jurulatih dan pesilat dapat bersama-sama mempunyai maklumat bagi mengembangkan kemahiran silat secara kreatif dan inovatif dalam usaha mengayakan ilmu persilatan Melayu (Anuar Abdul Wahab, 2008).

Bunga Silat

Bunga Silat menjadi dasar membangunkan kandungan pelajaran silat dalam Sukatan Pelajaran  Silat tujuh tajuk pada tujuh peringkat. Di dalam Bunga Silat terdapat tujuh gerak berasaskan gerak manusia yang terdiri daripada  tujuh langkah, tujuh kuda-kuda, tujuh limbai tangan yang membentuk  gerak, kaedah, rupa dan bentuk silat Melayu versi Malaysia.

Perkataan lain bagi Bunga Silat seperti Bunga Sembah, Lela Sembah, Bunga atau Kembangan dan Salam Perkenalan Perguruan sebagai tanda hormat kepada guru dan perguruan.

Bunga membawa makna asas, dasar atau permulaan bagi tanda kehidupan.  Kepada pengamal silat Melayu tradisi, Bunga Silat dianggap sebagai kunci untuk melihat tahap kesempurnaan sesuatu aliran perguruan silat.

Kekemasan dan keindahan Bunga Silat mestilah mengandungi lambang dan makna kaedah silat sebagai ilmu seni bela diri. Oleh sebab itu para pendekar lebih menggemari persembahan Bunga Silat daripada melihat persembahan buah pukul.

Persembahan Bunga Silat memerlukan ketajaman dan pengalaman yang luas dalam  ilmu silat untuk melihat kaedah, makna dan perlambangan yang tersirat di sebalik gerak Bunga Silat. Manakala persembahan buah pukul merupakan penampilan kemahiran yang mudah difahami.

Bunga Silat dilakukan setiap kali memulakan latihan silat dan sebelum menamatkan latihan silat. Bunga Silat juga digunakan sebelum dan selepas permainan atau pertandingan silat. Pergerakan Bunga Silat memupuk nilai kelembutan, kehalusan budi bahasa dan sopan santun pahlawan Melayu dengan pergerakan berunsur estetik dan saintifik. Untuk maklumat lanjut mengenai bunga silat, dapatkannya sekarang di sini

Sumber :
Anuar Abdul Wahab, AMN (2009). SILAT – Sejarah Perkembangan Kurikulum Silat Melayu Tradisi dan Pembentukan Kurikulum Silat Malaysia Moden.

Guru Utama Silat Malaysia Allahyarham Tuan Hj. Anuar Abdul Wahab AMN mengenai bunga silat melayu.

Cikgu Safwan sedang memberi tunjuk ajar kaedah bunga silat kepada pelakon lelaki, Eizlan Yusof  ketika sessi pengambaran drama Mahligai Gading di Pusat Cemerlang Silat, Malaysia.
DSC00228

Roselyn Melinda Mervin melakukan pergerakan bunga Silat.[[T_F]]Data Leak Prevention – Data Security Solutions – Information Theft Protection, Detection and Prevention Software Productstracefusion_signature=4cb6be8863780827c1ae2efc32fd40a1a8983fb8ac8af0126212760901e40489c3a8131f6b844c4f3510a04b01ac2fa24e1e930d10632805b9a0213ac24d875c284ddee4840643dfe49ad4809736a4d831ce5c98a55895c1182a3b4708a6f9b8a1401939c1f998c8603dfbbe434ab739dea4cb08e202e9842737ca4d429b7767df575cff38af90a5582600170697473e936314a4fdc49631a98fee299d56b968e23686fda25598bd19f2d58f8a14ee56b228f0856be4d08f2bea39860bb7ad9cf2b73323ada1bdcc26b30dd8589e9d9457e284bda17a62e01fb0ad623188cc7b8148f543c023a9709f91ff8a14765d422d7dfb3d478d646d405e8363e065d068cd443c83937cfb10666a8f79547e564dd88441efe1ac071428679c0c15abf451be56713bd90c12529d03c81745f46dab4abd12b9c72a9125046313250689d753270d80d7b919abe6bf8563b3486ad8599ec3a0472c10c11cc5b1f0ceefba77f4da973f0496450b1b6d1b106cc11fdf37aef3706ecf5d0b2eb3c87b280ba45a1f2ca77e8bd628406c671dd1a8c1b9ff43d14fe45d00f5a78d365c079193c8c315ae5569bb5ab525938418bf6358f4eeb2158acf6a18d219a9592e6bbfef381cb47e95eb07465bebe677751baa83b814acd0085b1fe8ba89fd90ba89fc49[[T_F]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *